Buďte vítáni v Akademii klinické aromaterapie.

Akademie vznikla na základě potřeby komplexního vzdělání zdravotnického personálu v celosvětově se rozvíjejícím oboru klinické aromaterapie.

Cílem akademie je být respektovaným a důvěryhodným vzdělávacím systémem se zaměřením na propagaci a integraci klinické aromaterapie v České republice.

I když cílovou skupinou jsou zdravotníci (lékaři, zdravotní sestry, farmaceuti, fyzioterapeuti), rádi bychom nabídli vzdělávání i ostatním pečujícím profesím, které chtějí aromaterapii praktikovat bezpečně a efektivně.

Informovat veřejnost o tom, co je možné s klinickou aromaterapií dokázat, jak může být užitečná jako podpůrná metoda v uzdravování, minimálně ve zlepšení komfortu při různých onemocněních.

Naše kurzy je možné studovat jednotlivě v různých modulech, a to formou prezenčních kurzů, e-learningu, nebo jako dálkové studium s maximální podporou lektora.

Jako první v ČR pořádáme přípravné kurzy pro profesi Aromaterapeut (kód: 69-043-H) dle Národní soustavy kvalifikací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které jsou zakončeny autorizovanou zkouškou, po jejímž úspěšném složení získáte Osvědčení o získání profesní kvalifikace Aromaterapeut.

V roce 2023 zahájíme třísemestrové ucelené studium klinické aromaterapie.

Zaujali jsme Vás? Máte zájem stát se aromaterapeutem?

Tak začněte svou cestu poznáváním a aplikací aromaterapie s námi ještě dnes!

Přidejte se k nám! Zaregistrujte se na našich stránkách a zůstaňte s námi v kontaktu.